RSS

சிலுவைப் பாதை

முன்னுரை
என் அன்பு பிள்ளைகளே!
அடிப்பதற்கு இழுத்துச் செல்லும் ஆட்டுக்குட்டியைப் போல், உங்கள் முன்னே வாயில்லா பூச்சியாய் வதங்கி நின்று கொண்டிருக்கும் என்னை யாரென்று தெரிகிறதா?  உலகை மீட்க பரமதந்தையால் இவ்வுலகிற்கு அனுப்பப்பட்ட மானுடமகன் நான். தந்தை எனக்கிட்ட கட்டளைகளை சிரமேற் கொண்டு, நல்லனவற்றை பேசி, நன்மைகள் பல புரிந்த எனக்கு இன்று தீர்ப்பு கூறும் நாள். இவ்வுலக முடிவிலே தீர்ப்பிட வந்த எனக்கு பிலாத்து தீர்ப்பு வழங்கப் போகிறான். அன்று ஓசான்னா பாடி, புகழ்ந்த மனிதர்கள் இன்று ஒழிக!  ஓழிக!  என ஓலமிடும் குரல் உங்கள் காதுகளில் ஒலிக்கின்றதா? “அவனை சிலுவையில் அறையும்!  சிலுவையில் அறையும்!” என சந்தை தடுமாறி கூக்குரல் இடுவது உங்கள் செவிகளில் கேட்கிறதா?  சிலுவை மரணம் ஏற்கும் அளவிற்கு நான் என்ன குற்றம் செய்தேன்?  இரவெல்லாம் கசையால் அடித்து, காறி உமிழ்ந்து, குற்றுயிராய் என்னை பிலாத்துவின் அரண்மனைக்கு இழுத்துச் செல்லும் கொடூரக் காட்சியைக் காண என்னுடன் வருகிறீர்களா வாருங்கள்  என் சிலுவைப் பாடுகளை காணுங்கள்.
 
முதல் நிலை 

 • இயேசு தீர்ப்பிடப்படுகின்றார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே 

என் அன்புப் பிள்ளைகளே!
நேற்று இரவு கெஸ்தமனித் தோட்டத்தில் என் ஆன்மா சாவுக்கேதுவான வருத்தமுற்றிருக்கிறது என்று கூறி இரத்த வியர்வையில் மூழ்கி, எனது ஆன்மாவில் நான் அனுபவித்த துக்க துயரத்தை யாரிடம் கூறுவேன்?  முத்தமிட்டு காட்டிக்கொடுத்த யூதாஸ் ஓடிவிட்டான். இரவும், பகலும் என்னோடு இருந்து, உண்டு, உறங்கி வாழ்;ந்துவந்த மற்ற சீடர்கள் எங்கே?  உமக்காக என் உயிரையே கொடுப்பேன் என்ற பேதுரு எங்கே?  இதோ!  தனிமரமாய், அடிகளால் நொறுக்கப்பட்டு, கயிற்றால் இறுகக்கட்டப்பட்டு, கள்வனைப் போல் பிலாத்து முன்னிலையில் நிற்கின்றேனே!  என்ன குற்றம் செய்தேன்?  கொலை செய்தேனா?  கொள்ளை அடித்தேனா?  என்ன குற்றம் செய்தேன்?  இறை அரசை அறிவித்தது குற்றமா?  நோயாளர்களைக் குணப்படுத்தியது குற்றமா?  இறந்தவர்களுக்கு உயிர்கொடுத்தது குற்றமா?  ஏழைகள் மீது இரக்கம் காட்டியது குற்றமா?  நான் தேர்ந்தெடுத்த மக்களால் கைது செய்யப்பட்டு, பொய்ச்சான்றுகளால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, அங்கும் இங்கும் அலைக்கழிக்கப்பட்டு பிலாத்துவின் முன் நிற்கின்றேன். நான் குற்றவாளி அல்ல என்று பிலாத்து அறிவான். சிலுவையில் அறையும்!  சிலுவையில் அறையும்!  என்ற மக்களின் கூக்குரல் அவன் காதுகளை செவிடாக்கிவிட்டது. அதிகாரம் அவன் கண்ணை மறைத்து விட்டது. அவன் மனைவி விடுத்த எச்சரிக்கையும் காற்றோடு கலந்துவிட்டது. “இவனது இரத்தப்பழியில் எனக்குப் பங்கில்லை” என்று கைகழுவி இவனை சிலுவையில் அறையும் என தீர்ப்பு வழங்கிவிட்டான் பிலாத்து. ஒரு பாவமும் அறியாத நான் சிலுவைமரண தீர்ப்புக்கு ஆளாகிவிட்டேன் இது தர்மமா?  நீதியா?  நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும்.

ஜெபம்
சிலுவை தீர்ப்புக்கு ஆட்பட்ட எங்கள் தெய்வமே!  குற்றவாளிகள் பலர் தப்பினாலும், நிரபராதி ஒருவன் தண்டிக்கப்படக்கூடாது. தன்னிடம் உள்ள குற்றத்தைக் காணாது அடுத்தவர் மீது குற்றம் கண்டுபிடித்து அகம் மகிழும் உலகம் இது. ஒரு விரலை நீட்டி மற்றவரை குற்றஞ்சாட்டும் பொழுது மற்ற மூன்று விரல்களும் தன்னை நோக்கி இருப்பதை யாரும் உணர்வதில்லை. இன்று குடும்பத்தில், நாட்டில், ஊரில், உலகத்தில் இதுதான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனால் எங்கும் சமாதானம் அமைதி மகிழ்ச்சி அற்றுப்போய்விட்டது. அமைதியின் தெய்வமே! பிலாத்துவைப் போல் அநீதிக்குப் பணியாமல் உண்மைக்குப் பயந்து யாரும் யாருக்கும் தீர்ப்பிடாமல் வாழும் உள்ளத்தை எங்களுக்குத் தருமாறு உம்மை வேண்டுகிறோம் 

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென் 

இரண்டாம் நிலை

 • இயேசு சிலுவை சுமத்தப்படுகிறார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே 

என் அன்புப் பிள்ளைகளே!
பிலாத்துவின் தீர்ப்பினால் அக்கிரமத்திற்கும் அநீதிக்கும் வெற்றி கிடைத்துவிட்டது. எப்போது என்னை ஒழிப்போம் என்று காத்திருந்த கூட்டம் இதோ கொலைவெறியோடு என்னை இழுத்துச்சென்று கல்தூணிலே கட்டி கசையால் அடிக்கின்றது. யூதர்களின் அரசனே!  இதோ உனக்கு கிரீடம் என முள்முடியை என் தலையில் வைத்து அழுத்தி காறி உமிழ்ந்து செந்நிற அங்கியை அணிவித்து ஆர்ப்பரித்தது. எட்டுப்பேர் சுமக்கக் கூடிய கரடு முரடான மரத்திலே செய்யப்பட்ட சிலுவையை தூக்கி வந்து இதோ என் தோள்மேல் வைத்து வெற்றி முழக்கமிடுகின்றனர். இரத்தம் ஆறாய்ப் பெருக உடலெல்லாம் இரணமாகி நெருப்பிலிட்ட புழு போல் உடலும் உள்ளமும் துடிதுடிக்க நான்படும் வேதனை தந்தையே உமக்குத் தெரிகிறதா!  என் சித்தப்படி அல்ல உன் சித்தத்தை நிறைவேற்ற இந்தப்; பாரச் சிலுவையை சுமந்து செல்கின்றேன்.
“சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள்” என அரவணைத்த எனக்கு அன்பு மகனே!  மகளே!  நீ தரும் பரிசு இதுதானா?  உங்கள் கடுஞ்சொற்களால் எத்தனை உள்ளங்களை துடிக்க வைக்கிறீர்கள் அதுதான் என் தலையில் உள்ள முள்முடி. உடலாலும் உள்ளத்தாலும் எத்தனை இழிவான செயல்களைச் செய்து உங்களை கலங்கப்படுத்தி வருகின்றீர்கள். அதுதான் என் உடலில் உள்ள கசையடிகள். நீங்கள் செய்கின்ற பாவங்கள்தான் என் தோளில் உள்ள பாரச்சிலுவை. என் சிலுவை பாரத்தை குறைக்க மாட்டீர்களா?  என் உடல் வேதனையை குறைக்க மாட்டீர்களா?
ஜெபம்
கருணை நிறைந்த இயேசுவே!  உம் வேதனைக்கெல்லாம் காரணம் யூதர்கள் மட்டும் அல்ல நாங்களும்தான் என்பதை உணர்கின்றோம். பாவச்செயல்களை செய்யாதிருக்கும் உள்ளத்தை எங்களுக்குத் தருமாறு உம்மிடம் வேண்டுகிறோம்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென் 

மூன்றாம் நிலை
 • இயேசு முதன்முறை தரையில் விழுகின்றார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்..
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே

என் அன்புப் பிள்ளைகளே!
என் அவல நிலையைப் பார்த்தீர்களா?  தலையிலிருந்து வழிகின்ற இரத்தம் என் கண்களை மறைக்கின்றது. செல்லும் பாதை தெரியவில்லை. பாரச்சிலுவை தோளை அழுத்த உடல் காயங்கள் ஓரடி எடுத்துவைக்க முடியாமல் வேதனைப்படுத்த கால்கள் தடுமாறி விழுந்துவிட்டேன். கை கொடுத்து தூக்கிவிட கருணைமிக்கோர் ஒருவரும் இல்லை. உதவிக்காக ஏங்குகிறது என் உள்ளம். பாரமான வண்டியை இழுக்க முடியாமல் கீழே விழுந்த காளைகளை சாட்டையால் அடித்து துன்புறுத்தும் வண்டிக்காரன் போல் உதவி இன்றி தவிக்கும் என்னை வீரர்கள் அடிமேல் அடியடித்து துன்புறுத்துவதைப் பார்த்தீர்களா?  நான் எழுந்து நடக்க உன் கரத்தை நீட்டி உதவி செய்ய மாட்டாயா?
என் மகனே!  மகளே!  உன் பாவங்களைப் போக்க உனக்கு மீட்பு அளிக்க நான் கீழே விழுந்து எழுகின்றேன். ஆனால் நீயோ பாவச்சேற்றிலே விழுந்து விழுந்து அதிலிருந்து எழ முயற்சிக்காமல் உன்னையே அழித்துக்கொண்டிருக்கிறாயே!  எப்பொழுது எழப்போகிறாய்?
அன்பு தெய்வமே!  நாங்கள் செய்த பாவங்களே நீர் தடுமாறி விழக்காரணம் என்பதை உணர்கின்றோம். வேதனைகளில் பாவச் சோதனைகளில் எங்களை காப்பாற்றி இரட்சிக்க வேண்டுமாய் உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

நான்காம் நிலை
 • இயேசு தம் தாயை சந்திக்கின்றார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்புப் பிள்ளைகளே!
கீழே விழுந்த நான் தட்டுத்தடுமாறி எழுந்து தலை நிமிர்ந்தேன்!  அதோ!  என் அன்புத்தாய்!  பத்துமாதம் சுமந்து பெற்று பாலுட்டி சீராட்டி வளர்த்தவள். கண்களிலே நீர் ஆறாய்ப் பெருக்கெடுத்தோட தலைவிரிகோலமாய் நிற்கின்றாள். அம்மா என்றழைக்க உடலில் சக்தி இல்லை. அம்மா!  உன் உதிரத்தை பாலாக்கி ஊட்டி வளர்த்தாயே!  உன் மகனின் அவலநிலையைப் பார்த்தாயா?  குழந்தைப் பருவத்திலே கால்தடுக்கி நான் விழுந்த போது பதறி தவித்து ஓடிவந்து தூக்கி மார்போடு அணைத்து தழுவி முத்தமிட்டு என் அழுகையை நிறுத்தினாயே. இதோ!  இன்று உடல் வேதனையால் வெந்து தவிக்கின்றேனே!  ஓடி வந்து அரவணைத்து அன்பு மழையால் ஆறுதல் தர மாட்டாயா?  அன்று பாஸ்கா திருவிழாவில் நான் காணாமல் போய்விட்டதாய் எண்ணி மூன்று நாள்கள் காடுமேடெல்லாம் அலைந்து திரிந்து என்னைக் கண்டவுடன் மகனே!  என்னை விட்டு எங்கே சென்றாய் என்று கதறித் துடித்தாயே!  அந்த உன் அன்பு மகன் இதோ உலகைவிட்டே செல்லப்போகிறேன். ஏனம்மா அப்படிப் பார்க்கின்றாய். “இவ்வளவு கொடுமைகளை நீ அனுபவிப்பாய் என்று தெரிந்திருந்தால் உன்னை பெற்றிருக்கமாட்டேன்” என்று எண்ணுகிறாயா?  அன்று இறைவனின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற என்னை ஈன்றெடுத்தாய். நான் என் தந்தையின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற இந்த சிலுவைப்பாடுகளை மனமுவந்து ஏற்றுள்ளேன். அம்மா!  என்று அழைக்க இயலாதவன் எப்படி இவ்வாறெல்லாம் பேசுகிறேன் என்று சிந்திக்கிறீர்களா?  எங்கள் உதடுகள் பேசவில்லை உள்ளங்கள்தான் பேசின. பெற்ற தாய் தன் குழந்தையின் உள்ளத்தை நன்கு அறிவாள் இல்லையா?
என் அன்பு மகனே!  மகளே!
பெற்றெடுத்த உள்ளம் தெய்வம் அல்லவா. உங்கள் பெற்றோரை எவ்வாறு நேசிக்கிறீர்கள்? மதிக்கிறீர்கள்? முதிர் வயதில் அவர்கள் உங்கள் அரவணைப்பில் வாழ்கின்றார்களா? அல்லது முதியோர் இல்லத்தில் பாசத்திற்கு ஏங்கி பரிதவித்து வாழ்கிறார்களா?  உங்களை பெற்று எடுத்து வளர்த்து வாழ்வு தர அவர்கள் பட்டபாடுகளை நினைத்துப்பார்ப்பீர்களா?


ஜெபம்
நேசமுள்ள இயேசுவே! எந்த நேரங்களிலும் எங்கள் பெற்றோரை கண்கலங்காமல் பாதுகாக்கும் கடமை உணர்வை எங்களுக்குத் தாரும்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

 ஐந்தாம் நிலை
 • சிலுவையை சுமக்க சீமோன் இயேசுவுக்கு உதவுகிறார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்..
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே

என் அன்புப் பிள்ளைகளே!
தாயை சந்தித்த மகிழ்ச்சி சற்றே உள்ளத்தில் இருந்தாலும் உடலின் தளர்ச்சியால் ஓரடிக் கூட எடுத்துவைக்க முடியவில்லை. ஆறுதல் தேடி அலைகின்றது கண்கள். முன் பின் என்னைப் பார்த்திராத சீரேனே என்ற ஊரைச்சேர்ந்த சீமோன் என்ன நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது என்று தெரியாமல் வேடிக்கைப் பார்த்துக்கொண்டு வருகிறான். ஈரமற்ற யூதர்களின் இதயத்தில் இரக்கம் தோன்றியதா?  இறந்துவிடுவேன் என்ற பயமா?  அல்லது சீமோனையும் துன்புறுத்த எண்ணினார்களோ?  தெரியவில்லை அவனை இழுத்து வந்து நான் சுமந்துவந்த சிலுவையை சுமக்க வைத்து அழைத்துச் செல்கின்றனர். சிறிது நேரம் என் சுமையைத் தாங்கிய சீமோனை நன்றியுடன் நோக்கினேன். காலத்தினால் அவன் செய்த சிறு உதவி காலம் உள்ளவரை நிலைத்திருக்கும் அல்லவா?
என் மகனே!  மகளே!  தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் என எண்ணாது நம்மைச் சுற்றியுள்ளோரின் சுமைகளைப் பாருங்கள். வறுமை, நோய் ; முதுமை தனிமை, ஏழ்மை என்ற எத்தனை எத்தனை சுமைகளோடு மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்?  அவர்கள் சுமைகளை நீங்கள் இறக்கி வைக்க உதவக்கூடாதா?  பசித்தவனுக்கு உணவு கொடுங்கள் தாகமுற்றவனுக்கு தண்ணீர் கொடுங்கள் ஆடையில்லாதவனுக்கு ஆடை கொடுங்கள். ஏழைகளின் முகமலர்ச்சியில் இறைவனைக் காணுங்கள். நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே என்னருகே அமரும் பாக்கியம் பெறுவீர்கள். கொடுங்கள் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.
 
ஜெபம்
இரக்கம் மிகுந்த இயேசுவே!  பிறருடைய இன்பங்களிலே பங்கேற்கா விட்டாலும் துன்பங்களிலே துணைநிற்கும் நல்ல உள்ளத்தை எங்களுக்குத் தாரும்.
முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது. 
அனைவரும்: ஆமென்
ஆறாம் நிலை
 • வெரோனிக்கா இயேசுவின் முகத்தைத் துடைக்கின்றாள்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்புப் பிள்ளைகளே!
என் கண்கள் பஞ்சடைந்து விட்டன. கால்கள் துவண்டுவிட்டன. இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது கொல்கொதா மலை? பார்வையற்றோருக்கு பார்வை கொடுத்தேன். முடவர்களை நடக்க வைத்தேன். ஊமைகளைப் பேச வைத்தேன். இதோ எனக்கு இழைக்கப்படும் கோரக் கொடுமைகளை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்போரில் என்னால் பயன் பெற்றவர் எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள் இல்லையா? அவர்கள் ஒருவருக்காவது எனக்கு உதவி செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏன் ஏற்படவில்லை. போர் வீரர்களிடம் அச்சமா?  தந்தையே இந்தத் துன்பக்கிண்ணம் எப்போது என்னை விட்டு நீங்கும். அதோ!  ஓடோடி வருகின்றாள் ஒரு பெண் வீரரெல்லாம் தடுத்து நிறுத்திய போதும் உதறி தள்ளி என் முன்னே கண்களில் நீர் வடிய கலங்கி நிற்கின்றாள். அருள் ஒளி வீசும் உம் திருமுகம் எங்கே?  கருணை பொழியும் உம் கண்களின் ஒளி எங்கே?  இரக்கமற்ற கொடியவர்கள் காறி உமிழ்ந்ததனாலும் வியர்வையாலும் இரத்தத்தாலும் கறைபடிந்து பொலிவிழந்ததோ என எண்ணி தான் கையில் கொண்டுவந்த துண்டினால் என் முகத்தை துடைத்து எனக்கு ஆறுதல் வழங்குகிறாள். அவளுக்குப் பரிசாக என் முகத்தை அத்துண்டிலே பதியவைத்து ஆசிவழங்கினேன். அவள் பெயர் என்றும் நிலைத்திருக்கும் அல்லவா?
 
என் மகனே!  மகளே!
உங்கள் கண்முன்னே எத்தனையோ கொடுமைகள் நடக்கின்றனவே ஏன் நீங்கள் அதைக் கேட்பதில்லை. பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உட்படும் சிறுமிகள், பணத்தையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு விபச்சாரம் செய்வோர், கணவன் மனைவிக்குச் செய்யும் துரோகம், மனைவி கணவனுக்குச் செய்யும் துரோகம், புற்றீசல் போல் மலிந்து கிடக்கும் பாவங்களுக்கு எதிராக ஏன் குரல் எழுப்புவதில்லை நீங்கள்?  அச்சமா?  நமக்கேன் என்ற எண்ணமா?  உனக்கு உன் குடும்பத்தில் யாருக்காவது இந்த நிலை ஏற்பட்டால் என்ன செய்வாய்?


ஜெபம்
அக்கிரமத்திற்கு குரல் கொடுத்த அன்பு இயேசுவே! அக்கிரமங்களைத் தட்டிக்கேட்கும் அஞ்சா நெஞ்சத்தை எங்களுக்குத் தாரும்

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

ஏழாம் நிலை
 • இயேசு இரண்டாம் முறை கீழே விழுகின்றார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்பு பிள்ளைகளே!
சுட்டெரிக்கும் வெயில், சோர்ந்து விழும் கை கால்கள் விழுந்து எழுந்து கரடுமுரடான கல்வாரி மலையை நோக்கி தவழ்ந்து செல்கின்றேன். என்னால் ஓரடிக்கூட எடுத்து வைக்க முடியவில்லை. பாதங்களில் கல்லும் முள்ளும் குத்தி இரத்தம் வழிகிறது. அம்மா என் வேதனையை தாங்க முடியவில்லை விழுந்து விட்டேன் தாயே என்னால் எழ முடியவில்லை. கொடிய யூதர்கள் கொடூரமாய் என்னை அடிக்கிறார்களே!  என்ன செய்வேன்!  என்ன செய்வேன்!
என் மகனே!  என் மகளே!
நான் இவ்வாறு வேதனைகள் அனுபவிக்க யார் காரணம்?  மாசற்ற என் திருச்சபை இன்று கார் மேகங்களால் சூழப்பெற்று கறை படிந்து விட்டதே அந்த காரணமா?  புனிதமாய் கருதப்பட்ட துறவு வாழ்க்கை நாகரிக போர்வையில் தன்னை மறைத்துக் கொண்டு தடம் மாறி கொண்டிக்கின்றதே அந்த காரணமா?  ஏழ்மையிலும் எளிமையிலும் வாழ்ந்தவன் நான். உங்களின் வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கின்றது?  எனக்காக உலக வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த நீங்கள் என்னை பின் தொடர்ந்து வரக்கூடாதா?  நான் விரும்பும் பணிகளை நீங்கள் செய்வதில்லை. என்னை வருத்தும் வேதனைகள் போதாதா?  எப்பொழுது சிலுவையை இறக்கப் போகிறீர்கள்?


ஜெபம்
இயேசுவே!  நாங்கள் தடம்மாறி தவறி விழும்பொழுதெல்லாம் எம் மனதிற்கு விளக்காய் உம் வார்த்தைகளையும், எம் காயத்திற்கு மருந்தாய் உம் ஆவியையும் அனுப்பி எம்மை தூக்கி நிறுத்தும். உம்மை கீழே விழவைக்கும் பாவங்களை நாங்கள் செய்யாதிருக்கும் துறவு வாழ்க்கையின் தூய்மையை உணர்ந்து வாழ வரம் தாரும்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

எட்டாம் நிலை
 • இயேசு எருசலேம் பெண்களுக்கு ஆறுதல் கூறுகின்றார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்பு பிள்ளைகளே!
இது என்ன அழுகை சத்தம்?  எருசலேம் பெண்கள் என் இழிநிலை கண்டு கண்ணீரும் கம்பலையுமாய் அழுது கொண்டு வருகின்றனரா?  பெண்கள் இரக்கக் குணம் உடையவர்கள் அல்லவா? பூவினும் மென்மையான இதயம் படைத்தவர்கள் அல்லவா?  அதனால் தான் நான் படும் பாடுகளை அவர்களால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை போலும். பெரும்பாடுள்ள பெண்ணை குணமாக்கியது, பல்லாயிரம் பேருக்கு உணவு அளித்தது, விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட பெண்னை கயவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றியது, உடல் ஊனமுற்ற பெண்ணை குணப்படுத்தியது பேதுரு மாமியாரை குணப்படுத்தியது, தொழுநோயாளிகளை குணப்படுத்தியது இறந்து போன சிறுமியை உயிர்ப்பித்தது போன்ற எனது செயல்களை நேரில் கண்டவர்கள் அல்லவா அவர்கள். நீதிமான் ஒருவருக்கு அநீதியாக தீர்ப்பிடப்பட்டுள்ளதை எண்ணி மார்பில் அடித்துக்கொண்டு அழுகின்றனர். என் தாயிடம் கூட பேசாத நான் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறாமல் இருக்க முடியவில்லை. எருசலேம் பெண்களே! எனக்காக அழாதீர்கள். உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் பச்சை மரத்திற்கு இந்த நிலை என்றால் பட்டமரத்திற்கு?
 
என் அன்புச் சகோதரிகளே?
கருவிலேயே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கல்லறை கட்டும் இழி நிலைக்காக அழுங்கள். வரதட்சனை கொடுமையால் எரிக்கப்படும் இளம் பெண்களுக்காக அழுங்கள். வரதட்சனை கொடுக்க முடியாமல் திருமணம் ஆகாது முதிர் கன்னிகளாக வாழும் பெண்களுக்காக அழுங்கள். நாகரிகம் என்ற பெயரில் தங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் மகனுக்காக, மகளுக்காக அழுங்கள். பெண்களே பெண்களுக்கு எதிரிகளாக இருக்காதீர்கள். நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு பாவச்செயலும் என் இதயத்தை கிழித்து வேதனைப்படுத்துகிறது என்பதை மறவாதீர்கள். நான் வேண்டுவது பரிதாபக் கண்ணீர் அல்ல மனமாற்றக் கண்ணீர்.
 
ஜெபம்
நாங்கள் பாவத்தில் விழும் போதெல்லாம் உம்மை கசையால் அடித்து காயப்படுத்துக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்து மனஸ்தாபக் கண்ணீர் சிந்தி மனமாற வேண்டுகின்றோம்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

ஒன்பதாம் நிலை

 • இயேசு மூன்றாம் முறை தறையில் விழுகின்றார்.

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்பு பிள்ளைகளே!
நான் ஒரு முறை இருமுறை மூன்று முறை மட்டும் விழவில்லை பல முறை விழுந்து விட்டேன். குற்றுயிரும் குலை உயிருமாய் சிதைந்துள்ள உடல் பலவீனத்தால் மட்டும் நான் விழ வில்லை. நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு பாவச்செயலாலும் விழுகின்றேன். கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரை வைத்துக்கொண்டு தந்தை உனக்களித்த பத்துக் கட்டளைகளை கடைபிடிக்காமல் வாழ்கிறீர்களே!  அப்பொழுதெல்லாம் நான் விழுகின்றேன். நாளும் கிழமையும் பார்த்து பிற தெய்வங்களை வழிபடுகின்றீர்களே!  அப்பொழுது நான் விழுகின்றேன். என் தந்தை பெயரால் பொய்யாணை இட்டு, பிறரை சபித்து வாழ்கிறீர்களே! அப்பொழுது விழுகிறேன். தந்தையையும் தாயையும் காப்பாற்றாது அலைகழித்தும், கொலை செய்து கொள்ளையடித்து மாற்றானின் மனைவி மீது மோகம் கொண்டு, பிறரை வஞ்சித்து செல்வம் சேர்த்து மற்றவரை அழ வைத்து நீ சிரித்து வாழ்கின்றாயே அப்பொழுதெல்லாம் நான் விழுகிறேன் என்பதை அறிவாயா?  எப்பொழுது என்னை எழுந்து நிற்கச் செய்யப்போகிறாய்?
 
ஜெபம்
அன்பு இயேசுவே அகந்தையில் விழுந்து ஆணவச் செயல்களில் நாங்கள் ஈடுபடாமல் நீர் எமக்காக சிந்திய இரத்ததால் பாவக்குழியிலிருந்து எழுந்து உமது அன்பின் அரவணைப்பில் நாங்கள் வாழ நீர் உதவ வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

பத்தாம் நிலை
 • இயேசுவின் ஆடைகள் களையப்படுகின்றன.

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்பு பிள்ளைகளே!
விழுந்தும் எழுந்தும் தவழ்ந்தும் இதோ நான் மரிக்கப்போகும் கல்வாரி மலையை அடைந்துவிட்டேன். கொடூர யூதர்களின் அடுத்த செயல் ஆரம்பமாகிவிட்டது. கசையடியால் உண்டான காயங்களோடு ஒட்டிக் காய்ந்திருந்த என் ஆடைகளை உரித்து இழுக்கின்றனர். ஐயோ கசையடி பட்டபோது உண்டான வேதனையை விட இப்பொழுது என் உடலின் சதைகள் கிழிந்து இரத்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறதே!  நான் என்ன செய்வேன்?  அன்பு, அமைதி, கருணை, இரக்கம், இன்பம் என்னும் ஆடைகளை இவ்வுலகிற்கு அளித்த நான் இன்று ஆடையின்றி அவமானச் சின்னமாய் கூனிக் குறுகி நிற்கின்றேன் யாருக்காக?  எருதின் புண் காக்கைக்கு தெரியுமா?  என்னை நிர்வாணமாய் நிற்க வைத்துவிட்டு என் ஆடையை யார் எடுத்துக் கொள்வது என சீட்டு போட்டு பார்க்கிறார்கள். தந்தையே என் வேதனையை கண்ணோக்கிப் பாரும்.
என் சகோதரனே!  சகோதரியே!  உங்கள் உடல் தூய ஆவியின் ஆலயம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியாதா?  காமக்களியாட்டங்களால் உங்கள் ஆலயத்தை குப்பைத் தொட்டியாக்கிவிட்டீர்களே!  பெண்களே அரைகுறை ஆடையணிந்து அடுத்தவரின் காமக் கண்ணோட்டத்திற்கு ஆளாகி நிற்கிறீர்களே!  இது அவமானம் இல்லையா?  தகாத உடலுறவு கொண்டு தீராத வியாதிகளை பெற்று உலகினரால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே!  ஏன் இந்த அவலம்?  மனைவியை தவிர மற்றவரை சகோதரியாக, தாயாக, தங்கையாக நோக்குங்கள். பெண்களே, உங்கள் கணவனைத் தவிர மற்ற ஆண்களை தந்தையாக சகோதரனாக எண்ணுங்கள். பார்வை தெளிவுடையதாக இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை பூஞ்சோலையாய் புனிதமடையும்.
 
ஜெபம்
எங்களுக்காய் ஆடையிழந்து அவமானச் சின்னமாய் உருகுலைந்த இயேசுவே என் உடல் நீர்; வாழும் இல்லம் என்பதை உணர்ந்து தகாத எண்ணங்களுக்கும்  செயல்களுக்கும் இடம் கொடாத நல்ல மனத்தைத் தர வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

பதினொன்ராம் நிலை

 • இயேசுவை சிலுவையில் அறைகின்றார்கள்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்பு பிள்ளைகளே!
இரக்கமற்ற யூதர்கள் எனக்களித்த வேதனையின் இறுதிக்கட்டம். சிலுவை மரத்தினிலே என் கைகளை விரித்து படுக்க வைத்து எனது கைகளிலும் கால்களிலும் கூர்மழுங்கிய ஆணிகளில் அடி மேல் அடி அடித்து துளைத்தபோதும் தங்களது வெறி அடங்காமல் எனது காயங்களைப் பெரிதாக்கி இன்பம் காண்கின்றனர். அங்கங்கள் பிசகி சதை கிழிய மூட்டுகள் முறிய நரம்புகள் தெறிக்க இரத்த நாளங்கள் அறுந்துபோக இரத்தம் வெள்ளமாய் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. மூன்று ஆணிகளிலே என் உடல் தொங்கிகொண்டிருக்கின்றது. உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை என் உடல் வேதனையால் துடிக்கிறது. உங்கள் மீது கொண்ட அன்பினால் இந்த கொடூர வேதனையை அனுபவிக்கின்றேன். நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கு நான் பரிகாரப் பழியானேன். கல்நெஞ்சம் கொண்ட யூதர்கள் இதோ இரண்டு கள்வர்களுக்கு இடையே என்னை நிறுத்திவிட்டனர். சிலுவையில் தொங்கும் என்னை பாருங்கள். 
என் மகனே!  மகளே!  மனித உயிர்களுக்கு இன்று மதிப்பில்லை. சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் தீவிரவாத தன்மையினால் மனிதர்கள் தங்களுக்குள்ளே அடித்துக் கொண்டு மாய்ந்து போகின்றனர். மனிதனின் உடலில் ஓடவேண்டிய இரத்தம் வீதிகளிலே ஆறாய் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. அன்று கல்வாரியில் ஓடிய இரத்ததிற்கு பரிகாரமா?  ஏன் இந்த அவலம். மனிதனே மனம் திரும்புவாயா?


ஜெபம்
என் அன்பு இயேசுவே!  அவமானச் சின்னமாய் சிலுவையிலே அறையுண்டு அதை புனிதப்பொருளாக மாற்றினீரே. அந்த திருச்சிலுவையின் மகிமையினால் வல்லமையினால் நாட்டில் நிலவும் தீயச்சக்திகள் அழிந்தொழிய அருள்தாரும் அப்பா.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

பன்னிரெண்டாம் நிலை
 • இயேசு சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார்

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

என் அன்பு பிள்ளைகளே!
உச்சி வெயில், தாகத்தினால் தவித்து தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கேட்கிறேன். புளித்த திராட்சை ரசத்தை கடற்பஞ்சில் தோய்த்து இதோ என் வாயில் வைக்கின்றனர். மற்றவர்களை இவன் காப்பாற்றினானே!  இப்பொழுது தன்னையே விடுவித்துக் கொள்ளட்டும் என்று ஏளனமாய் கூக்குரல் இடுகின்றனர். அருகில் இருந்த ஒரு கள்வன் நீ மெசியா தானே!  உன்னையும் காப்பாற்றி எங்களையும் காப்பாற்று என்கிறான். மற்றவன் ஒரு குற்றம் செய்யாத இவரை ஏன் பழிக்கின்றாய் என்று கடிந்து, என்னை நோக்கி நீர் ஆட்சியுரிமை பெற்று வரும்போது என்னை நினைவில் கொள்ளும் என்று கூறுகிறான். கடைசி நேரத்தில் தன் பாவத்தை உணர்ந்த நல்ல கள்வன். இன்றே என்னோடு வான்வீட்டில் இருப்பான். இதோ சிலுவையின் அடியில் யார் நின்று கொண்டிருப்பது?  என் அன்பு தாய் அல்லவா!  மகனே!  மகனே!  என்று கதறும் குரல் என் காதில் ஒலிக்கின்றது. அருகே என் அன்புச் சீடர் அருளப்பர். அம்மா இவரே உன் மகன் என்று அருளப்பரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டேன். சீடரிடம் இவரே உன் தாய் என்று ஒப்படைத்துவிட்டேன். அவருக்கு மட்டுமல்ல என் அன்புத் தாய் உங்கள் அனைவருக்கும் தாய்தான். ஐயோ!  வேதனை தாங்க முடியவில்லை. என் கடவுளே!  என் கடவுளே!  ஏன் என்னை கைவிட்டீர். இதோ உன் கையில் என் உயிரை ஒப்படைக்கின்றேன். என்ற அபயக் குரல் தந்தையின் காதுகளில் ஒலித்துவிட்டது. இதோ என் தந்தை இருகரம் நீட்டி என்னை அழைக்கிறார். நான் என் தந்தையிடம் செல்கின்றேன் எல்லாம் நிறைவேறிற்று.
 
அன்புடையோர்களே!
பிற்பகல் மணி மூன்று, வானம் இருள கோயில் திரைச்சிலை கிழிய, இயேசுவின் தலை சாய்ந்துவிட்டது. எமக்காக பிறந்து, எமக்காக வாழ்ந்து, எமக்காக மரித்த இயேசுவே, இந்த உலகம், உடல், அலகை ஆகியவற்றை எதிர்த்து நிற்க ஆற்றல் தாரும். எங்கள் மரணவேளையில் என் மீது இரக்கமாயிரும். பரகதியில் உம்மோடு வாழ வரம் தாரும்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்

பதிமூன்றாம் நிலை
 • தாயின் மடியிலே இயேசு

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

அன்புடையோர்களே!
பெற்ற தாயின் மடியிலே பிணமாய் கிடக்கிறார் இயேசு!  பெற்ற வயிறு பற்றி எரிகிறது. பிள்ளையின் கோலம் கண்டு மகனே!  பூரண நிலவாய் ஒளிர்ந்த உன் திருமுகம் எங்கே?  கருணை பொழியும் உன் கண்கள் எங்கே?  எளியோர்க்கு உதவிட ஓடிவரும் உன் கால்கள் துவண்டு விட்டதா?  ஏழைகளை அன்போடு அரவணைத்த உன் கரங்கள் ஓய்ந்துவிட்டதா?  இந்தக் கோலத்தைக் காணவா உன்னை பெற்றெடுத்தேன். என் கண்ணே!  என் மணியே!  கண் திறந்து என்னை ஒரு முறை பார்க்க மாட்டாயா?  கதறுகிறார் அன்னை மரியாள். எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. அன்னையின் ஏழாவது வியாகுலம் அரங்கேறி விட்டது.
 
ஜெபம்
அன்னைய் மரியே!  வியாகுல மாதாவே!
அன்று ஆபேலின் இரத்தம் முதல், இன்று வரை இப்பூமியை நனைத்த அத்தனை மாசற்ற மனிதர்களின் இரத்தத்திற்காய் மனமுருகி உம்மிடம் மன்னிப்பு வேண்டுகிறோம். எங்கள் மூதாதையர் செய்த பாவங்களுக்காகவும் நாங்கள் செய்யும் பாவங்களுக்காகவும் எங்களை மன்னியும். நாங்கள் பாவக்குழியில் விழுந்து நித்திய நரகத்திற்குச் செல்லாதிருக்க உமது அன்புத் திருமகனிடம் வேண்டிக்கொள்ளும்.
 
பதினான்காம் நிலை
 • இயேசு கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்.

முதல்வர்:  திவ்விய இயேசுவே!  உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம்.
அனைவரும்: அதேனென்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே.

அன்புடையோர்களே!
இயேசுவின் சீடர்களாய் இருந்த யோசேப்பும் நிக்கேதேமு என்பவரும் தூய வெள்ளைத் துணியால் இயேசுவின் உடலைச் சுற்றி நறுமணப் பொருள்களைத் தூவி, அருகே இருந்த புதிய கல்லறையில் அடக்கம் செய்து, அதன் மேல் ஒரு கல்லை வைத்து மூடிச்சென்றனர்.  “நரிகளுக்கு வளைகள் உண்டு. குருவிகளுக்கு கூடுகள் உண்டு. மனுமகனுக்கோ தலைசாய்க்க இடமில்லை” என்று இதோ தலை சாய்த்து உறங்கிவிட்டார். 
 
ஜெபம்

நாங்கள் வாழ்வு பெறும் பொருட்டு உமது உயிரை எங்களுக்காக கொடுத்த நல்ல ஆயனே. அன்பின் கட்டளை எமக்கு கொடுத்த இறைவா. அயலாரை அன்பு செய்யும் நல்ல உள்ளத்தை தாரும். பிறருக்காக வாழும் தியாக உள்ளத்தை தாரும். அனாதைகள் ஆதரவற்றோர் நோயுற்றோர் துயருற்றோர் இவர்களை தேடிச்சென்று ஆதரவு கரம் நீட்டும், உள்ள உறுதியை தாரும். எங்கள் நிம்மதியை இவ்வுலகின் மாயைகளில் தேடாமல் உயிருள்ள உமது வார்த்தைகளில் தேட வரம் தாரும். எங்கள் இதயத்தின் எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் விண்ணப்பங்கள் உமது பாதத்தில் வைக்கின்றோம். உமது சித்தம் எங்களது பாக்கியம். உமது சிலுவை பாடுகளில் பங்கேற்ற நாங்கள் நிலையில்லா இவ்வுலக வாழ்வை நாடாமல் நித்திய வாழ்வை நாடிச்செல்ல அருள்புரியும். ஆமென்.

முதல்வர்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
அனைவரும்: எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும்.
முதல்வர்: மரித்த விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக்கடவது.
அனைவரும்: ஆமென்.

Advertisements
 
பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Posted by மேல் பிப்ரவரி 21, 2013 in வகைப்படுத்தப்படாதது

 

சிலுவைப்பாதை சிந்தனைகள்

முன்னுரை: சிலுவைப்பாதை அன்பின் பாதை; அருளின்பாதை; இரக்கத்தின் பாதை; தியாகத்தின் பாதை. ஆண்டவர் இயேசு நாம் நலமுடன், அருளுடன், உறவுடன் வாழ, தம்மையே தியாகமாக்கிய அதே சிலுவைப்பாதையின் வழிகளில் நம்மையும் ஈடுபடுத்தி ஆண்டவர் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட துன்பங்களில் ஒரு சிறிதளவாவது பங்கேற்கும் போதுதான்; திருந்திவாழ முயற்சிக்கும் போதுதான் இந்த வழிபாடு நமக்கு பொருளுள்ளதாக அர்த்தம் நிறைந்த வழிபாடாக அமையும். இத்தகைய சிந்தனைகளுடன் இயேசு நடந்து வந்த பாதைகளை சிந்திக்க நமது பாவங்கள்,குற்றம் குறைகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் மனம் வருந்துவோம்.

 
எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நான் பாவியென்று ஏற்றுக் கொள்கிறேன். ஏனெனில் . என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும், கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். (பிழை தட்டிக்கொண்டு) என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால், எப்போதும் கன்னியான தூய கன்னிமரியாளையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதரர் சகோதரிகளே, உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன்.
 
செபிப்போமாக: இறைவா உமது அருள் இரக்கத்தால் எங்கள் தவறுகளை, குறைகளை, குற்றங்களை மன்னிக்கிறீர். உமது சிலுவைப்பாதைகளின் வழியில் என்னையும் எனது வாழ்வையும் சீர்தூக்கி பார்த்து உமது வழியில் பயணம் தொடர, மனம்மாற, உறவில் வளர இந்த சிலுவைப்பாதை பக்தி முயற்சி பயன்தர வேண்டுமென்று எங்கள் ஆண்டவராகிய அதே இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
 
பாடல்: இயேசுவே என் தெய்வமே என் மேல் மனமிரங்கும்.
 
முதல் நிலை: இயேசு தீர்ப்பிடப்படுகின்றார்
‘உண்மைக்கு சாட்சியம் கூறுவதே எனது பணி இதற்காகவே பிறந்தேன், இதற்காகவே உலகிற்கு வந்தேன். உண்மையை சார்ந்தவன் எவனும் எனது குரலுக்கு செவிமடுக்கிறான்.” (யோவான்18:37).
 
இயேசுவுக்கு அளித்த தீர்ப்பில் உண்மை ஊமையாகிவிட்டது. நீதி தடம் புரண்டு விட்டது மறுக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் உண்மையை ஒருநாளும் உறங்க வைத்துவிட முடியாது. ஒரு நாள் உண்மை வெளிவந்தே தீரும். தவறு செய்பவர்கள் தண்டிகப்பட வேண்டும் என்பது தான் உலகத்தின் நியதி ஆனால் நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்படுவது அநீதியானது. இன்றைய எனது அன்றாட வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் நான் தவறு செய்திருந்தும், குற்றம் புரிந்திருந்தும் தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்றே விரும்புகிறேன், தவறு செய்த எனது உறவினரை நண்பரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றே எண்ணுகிறேன். ஆனால் மற்றவர்கள், எனக்கு வேண்டாதவர்கள் குற்றம் செய்தபோது தவறு செய்தபோது அவர்களை தண்டிக்க வேண்டும், தண்டணை பெறவேண்டும் என்றே என் மனம் எண்ணுகிறது, முயற்சிக்கிறது. ஆண்டவர் இயேசுவோ குற்றம் ஏதும் செய்யாத நிலையில் தான் தண்டிக்கப்படுகிறார்.

அன்பு இயேசுவே எனது வாழ்வில் பிறர்மீது அவதூறான பழிச்சொல் கூறாது எவரையும் தவறாக மதிப்பிடாது உண்மைக்கு மட்டும் துணை நின்று சான்று பகர்ந்து செயல்பட அருள்தாரும்.

இரண்டாம் நிலை: இயேசுவின் தோள் மேல் சிலுவை சுமத்துகிறார்கள்
‘இயேசு சிலுவையைத் தாமே சுமந்து கொண்டு எபிரேய மொழியில் கொல்கொத்தா எனப்படும் இடத்திற்கு சென்றார். அதற்கு மண்டை ஓடு என்பது பொருள்”. (யோவான் 19:17)
 
சுமக்கிறவனுக்குத்தான் சுமையின் பாரம் தெரியும் ஆனால் வாழ்வே சுமையாகிவிட்டால் .. ..என்ன செய்வது.சிலுவை அவமானத்தின் சின்னம், கள்வர் கொடியவர்களைத்தான் சிலுவையில் அறைந்து தண்டிப்பது மக்களின் வழக்கம். ஆனால் அத்தகைய கொடிய தண்டணைய இயேசுவின்மேல் சுமத்துகிறார்கள். ஆண்டவர் இயேசு தனது வாழ்நாளில் எவருக்குமே ஒரு சுமையாக இருந்ததே இல்லை துன்பம் தந்தவராகவும் இல்லை.

அன்பு யேசுவே எங்கள் அருள்வாழ்வில் ஆன்ம வாழ்வில் மற்றவர்களுக்கு சுமைகளாக இல்லாமல் சுகம் தருபவர்களாக செயல்படவும் நாங்கள் சந்திக்கின்ற துன்பங்களை,வேதனைகளை சவால்களாக ஏற்று வாழ அருள்தாரும்.

மூன்றாம் நிலை : இயேசு முதன்முறையாக கீழே விழுகிறார்.
‘அற்ப காரியங்களை அசட்டை செய்கிறவன் படிப்படியாக விழுவான்” (சீராக் 19:1)
 
வீழ்ச்சி மனித வாழ்க்கையின் எழுச்சிக்கு ஓர் முன தயாரிப்பு. வாழ்க்கையில் வீழ்ந்தவனெல்லாம் மடிந்து போவதில்லை மடிந்து போனவனெல்லாம் மக்கி போவதுமில்லை. வீழ்ந்து எழுவதில் தான் புது வழிகளை காணமுடியும். சாய்ந்து வளைந்து கொடுத்து நிமிர்ந்து நிற்பதில் தான் வாழ்க்கையின் அர்த்தம் பொருள் புரியும். நாணல் செடி, காற்றிலே சாய்கிறதே ஒழிய, சரிந்து விழுவதில்லை.நடக்கமுடியாதவர்களை நடக்கச் செய்தார் பார்வையற்றவர்களை பார்க்கச் செய்தார் அத்தகைய வல்லமை பெற்ற இயேசுவா இங்கே கீழே விழுந்து கிடக்கிறார். ஏன்? எதற்காக? தண்ணீரில் விழுந்த ஒருவரை காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் நாமும் தண்ணீரில் விழுந்துதானே காப்பாற்றமுடியும். அது போல பாவ படுகுழியில் வீழ்ந்துவிட்ட நம்மை காப்பாற்றத்தானே ஆண்டவர் இயேசுவும் சிலுவையோடு சேர்ந்து கீழே விழுகிறார்.

இயேசுவே எனது பாவச்சுமைகள் கொடூரச்செயல்கள், அன்பற்ற. இரக்கமற்ற தன்மைகள் உமக்கு இன்னும் அதிகமான வேதனையைத்தானே தருகின்றன. நான் இனி மனம்மாறி உம் துணையுடன் எழுந்து நடக்க அருள்தாரும்.

நான்காம் நிலை : இயேசு தம் தாயை சந்திக்கிறார்
‘பெற்ற தாய்க்கு அன்பு வற்றிப்போகுமோ? பால் குடிக்கும் குழந்தையை அவள் மறப்பதுண்டோ?’  (எசயா 49:15)
 
மனித வாழ்வில் மிகச் சிறந்த வழியாக, உயிராகி, உடலோடு ஒன்றித்திருப்பவள் தாய்மட்டும் தான். பாராட்டி, சீராட்டி, அன்புகாட்டி ஒரு உயிருக்கு உரமிடுபவளும் தாய்தான். எந்த ஒரு தாயும் தன் மகன் அல்லது மகள் துன்பப்படவேண்டும் வேதனையடைய வேண்டும் என எண்ணுவதில்லை. மாறாக உதவ வேண்டும் வழிகாட்ட வேண்டும் என்றே உண்மையான பாசத்தால் தாய் செயல்படுவார்கள். அதேபோல அன்னை மரியாவும் தம் ஒரே மகன் மீது வைத்திருந்த அன்பினால், பாசத்தினால் துன்பநேரத்திலும் இயேசுவை சந்திக்கிறார்கள் ஆறுதல் தருகிறார்கள்.

அன்பு இயேசுவே எங்கள் குடும்பங்களில் நாங்கள் பல நேரங்களில் தாயின் உண்மையான அன்பை உணராது அவமரியாதையாக அன்பின்றி பாசமின்றி நடத்தியிருக்கிறோம். எங்களது தாயின் உண்மையான அன்பை புரிந்து கொண்டு வாழ எங்களுக்கு அருள்தாரும்.

ஐந்தாம் நிலை : சிலுவையை சுமக்க சீமோன் உதவுகிறார்
‘பசியாய் இருந்தேன், எனக்கு உண்ணக் கொடுத்தீர்கள் தாகமாய் இருந்தேன் எனக்கு குடிக்கக் கொடுத்தீர்கள் நோயுற்றும், சிறையிலுமிருந்தேன் என்னை காண வந்தீர்கள்’ (மத்தேயு 25: 35-36)
 
பிறருக்கு உதவும் உள்ளங்களே உயர்ந்த உள்ளங்கள். ஆபத்தில் உதவிசெய்வது தவறில்லை. உதவி கேட்டு வருபவனுக்கு உள்ளதையெல்லாம் தரவில்லையென்றாலும் நல்ல, கனிவுள்ள,பண்புள்ள உள்ளத்தையாவது காட்டுபவனே உயர்ந்த மனிதன் எத்தனையோ மக்கள் இயேசு சிலுவை சுமந்து சென்றதை நின்று வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர். இயேசுவின் துன்பத்தை வேதனையை அவமானத்தை சித்தரவதை செய்யப்படுவதை. ஆனால் சீரேன் என்ற ஊரைச்சார்ந்த சீமோன் மட்டும் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க தனது உதவிக் கரம் நீட்ட முன் வருகின்றார்.

இயேசுவே எத்தனையோ சூழ்நிலைகளில் மற்றவர்கள் உதவியை மட்டுமே நான் எதிர்பார்த்து வாழ்ந்திருக்கிறேன். மற்றவர்கள் துன்பப்படும்போதும்கூட பார்த்து சந்தோசம் தான் அடைந்திருக்கிறேன். பிறரது துன்பத்தில் உதவக்கூடிய மனித மாண்புடன் வாழும் நல்ல உள்ளத்தை தாரும்.

ஆறாம் நிலை: வெரோணிக்கா இயேசுவின் முகத்தை துடைக்கிறாள்.
‘அழுகிறவர்களை மகிழ்விக்கவும், சாம்பலுக்கு பதிலாய் மணிமுடியையும், அழுகைக்கு பதிலாய் மகிழ்சியின தைலத்தையும், நைந்த உள்ளத்திற்குப் பதிலாய் புகழ் என்னும் போர்வையையும் தரவும் ஆண்டவர் என்னை அனுப்பியுள்ளார்” (எசயா 61:3)
 
வாடிய உள்ளங்களை, முகங்களை கண்டபோதெல்லாம் வாடுகின்ற மனது எல்லோருக்குமே வருவதில்லை. துன்பத்தில், சோதனையில்,வேதனையில் சோர்ந்துபோனவருக்கு சுகம் தருகின்ற சுயநலமில்லாத மனம் உள்ளவர்கள் தான் உதவ முடியும். அருளும் இரக்கமும் கருணையுமே உருவான இயேசுவின் இனிய முகம் கரைபடிந்துள்ளதை சோர்வுற்றிருப்பதை வெரோணிக்கா என்ற பெண் பார்த்து பதட்டத்துடன் இயேசுவின் முகத்தை துடைத்ததும் இயேசுவும் பரிசாக தன் திருவுருவை அந்தத் துணியில் பதியச்செய்கிறார்.
 
நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது மனசாட்சியின் படி செயல்பட முன்வரும்போது நல்லவைகளை நேர்மையானதை உண்மையானதை செய்யமுடியும். நல்ல மனதுடன் நேர்மையான உள்ளத்துடன் சுயநலமின்றி செயல்படத்தானே இறைவன் நமக்கு மனசாட்சியை தந்துள்ளார். 
மனசாட்சியின் குரலை கேட்டு செயல்படும் போது தான் நல்லதை நேர்மையானதை செய்யமுடியும் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட இயேசுவே எமக்கு அருள்தாரும்.
ஏழாம் நிலை : இரண்டாம் முறையாக இயேசு கீழே விழுகிறார்
‘மெய்யாகவே அவர் நம் பிணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார், நம்முடைய நோய்களைச் சுமந்து கொண்டார்’ (எசயா 53:4)
 
படுகுழி எனத்தெரிந்தும் விழுபவன் பக்குவமடையாதவன். மீண்டும் மீண்டும் விழுந்து எழுபவன் அனுபவசாலி. பாரமிருந்தாலும் தூரம் செல்ல தயங்காதவன் வாழ்வின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டவன். மனித சமுதாயத்தை மீட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் சிலுவை மரணத்திற்கு தம்மையே கையளித்தவர் ஆண்டவர் இயேசு. சிலுவையின் பாரம் கசையடிகள் தடுமாற்றத்துடன் சோர்வடைந்த கால்கள், உடல் பலமின்றி தரையில் விழுகிறார் மீண்டும்.

அன்பு தெய்வமே இயேசுவே எங்களது வாழ்வின் குறிக்கோளை, இலட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதில் நாங்கள் சோர்ந்துவிடுகிறோம், தளர்ந்து விடுகின்றோம். எங்களது வாழ்வின் துன்பங்கள் சுமைகள் சோகங்கள் அன்பைப் பகிர்ந்து வாழ துணையாய் உள்ளன என்பதை கண்டுகொண்டு இலட்சியத்தோடு பணிபுரிய அருள்தாரும்.

எட்டாம் நிலை : இயேசு எருசலேம் மகளிருக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார்
‘முதலில் உன் கண்ணிலிருந்து விட்டத்தை எடுத்துஎறி பின்பு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கும் துரும்பை எடுக்க கண்தெரியும்’ (மத்தேயு 7:5)
 
கண்ணீர் விட்டு கதறி அழும்போது மனிதனின் பாரம், தூரம் சென்று விடுகிறது. கண்ணீர் இதய பாரத்தின் வெளிப்பாடு கண்ணீர் சோகத்தின், துன்பத்தின் பெருமூச்சு. அதிகமான துன்பத்தின் மத்தியிலும் தமது வேதனையை பொருள்படுத்தாமல் தனது துன்பத்தை கண்டு வேதனைபட்ட யெருசலேம் பெண்களைப் பார்த்து ஆறுதல் தருகிறார். எப்படி இயேசுவால் மட்டும் இப்படி சொல்ல முடிந்தது. காரணம் தனக்கென வாழாது பிறருக்கென்றே வாழத்துடித்தார். எனவே தனது துன்பத்தை வேதனையை பற்றி கவலை கொள்ளாது தன்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் தருகிறார்.
அன்பு தெய்வமே இயேசுவே எத்தனையோ நேரங்களில் நாங்கள் பிறரை துன்புறுத்தி கொடுமைபடுத்துவதிலேயே மகிழ்வைக் கண்டிருக்கிறோம். வேதனையில் இருப்போருக்கு ஆறுதல் தர அரவணைப்பு காட்ட பிறர் நலத்துடன் வாழ அன்பு செலுத்த நல் உள்ளம் தாரும்.
ஒன்பதாம் நிலை : இயேசு மூன்றாம் முறையாக கீழே விழுகிறார்
‘நீங்கள் முதுமையடையும் வரையில் நாம் மாற மாட்டோம், உங்கள் தலை நரைக்கும் வரை உங்களைத் தூக்கிச் செல்வோம் நாமே படைத்தோம், நாமே உங்களைத் தாங்கினோம், நாமே உங்களை விடுவிப்போம்’ (எசயா 46:4)
 
பாரமிருந்தாலும் தூரம் செல்ல தயங்காதவன் பலமுறை வீழ்ந்த போதும் பக்குவமாக எழுந்து நடப்பவன் தான் பக்குவப்பட்ட மனிதன். ஆண்டவர் இயேசு தமது இலட்சியத்தை அடைய வேண்டும் நம் அனைவருக்கும் மீட்புத் தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் துணிவுடன் இருந்தார். ஆனால் அவரது உடல் வேதனை சோர்வு களைப்பு இவற்றால் தாங்க முடியாத நிலையில் மீண்டும் மூன்றாம் முறையாக தரையில் விழுகிறார். இயேசு தமக்காக அல்ல தாங்கமுடியாத வேதனையிலும் நம்மீது கொண்ட அன்பினாலே தொடர்ந்து சிலுவை சுமக்க உறுதி பெறுகிறார்.
அன்பு இயேசுவே எங்கள் வாழ்விலும் நாங்கள் எத்தனையோ தடைகளை, துன்பங்களை ,சோதனைகளை சந்திக்கும் போது மனந்தளர்ந்து சோர்ந்துவிடுகிறோம். வாழ்ந்தும் பயனில்லை என்ற நிலைக்கும் சென்றுவிடுகிறோம். உமது அருளில் நம்பிக்கை கொண்டு சோதனைகளையும் சாதனைகளாக மாற்ற எமக்கு அருள்தாரும்.
பத்தாம் நிலை : இயேசுவின் ஆடைகளை களைகிறார்கள்
‘துன்புறுத்துகிறவர்களுக்கு என் உடலை கையளித்தேன், என் தாடியைக் பிய்க்கிறவர்களுக்கு என் கன்னங்களைக் காட்டினேன் நிந்தை கூறுவோர்க்கும், காறி உமிழ்வோர்க்கும் என் முகத்தை மறைத்துக் கொள்ளவில்லை’ (எசயா 50 : 6)
 
ஆடையில்லாதவன் அரைமனிதன். மனிதனின் மதிப்பீட்டை உயர்த்துவதே அவனது ஆடைதான.; சாட்டையடிகளால் உடலோடு உடலாக இயேசுவின் ஆடைகள் ஒன்றாய் ஒட்டியிருந்தது. அவற்றை களைந்தபோது மீண்டும் இரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுக்கிறது. துன்பத்திற்கு மேல் துன்பம் அதிகரிக்கிறது. வேதனைகளின் மத்தியில் துடிதுடிக்கிறார்.

அன்பு இயேசுவே ஆடை மனித மாண்பின் அடையாளம் அவற்றையும் களைந்து இன்னும் அதிகமான முறையில் கொடுமைபடுத்திய போதும் எல்லாவற்றையும் பொறுமையுடன் ஏற்றுக்கொண்டீர். எங்களது துன்பத்திலும் சோதனையிலும் நாங்கள் விசுவாசத்தை இழந்துவிடாது பொறுமையுடன் உம்முடன் நடக்க அருள்தாரும்.

பதினொன்றாம் நிலை : இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள்
‘நம் பாவங்களுக்காகவே அவர் காயப்பட்டார். நம் அக்கிரமங்களுக்காகவே அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நம்மை நலமாக்கும் தண்டனை அவர்மேல் விழுந்தது. அவருடைய காயங்களால் நாம் குணமடைந்தோம்’ (எசயா53 :5)
 
பிறருக்காக வேதனையை சுமப்பவன் தியாகி. அன்புக்காக அவதிப்படுபவன் நண்பன். ஆண்டவனுக்காக வலியை தாங்கிக்கொள்பவன் பக்தன். நியாத்திற்காக, உண்மைக்காக,பிறருக்காக, அன்புக்காக, ஆண்டவனுக்காக காயப்படுபவனே முழு மனிதன் எத்தனையோ உள்ளங்களை உடல் நோயாளிகளை தொட்டு ஆசீர்வதித்த கைகளில் கால்களில் ஆணிகளை அடிக்கிறார்கள். ஒரு சிறு கல் நமது காலில் இடித்தாலும் எவ்வளவு வேதனையை அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் இயேசுவின் கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகளை அடித்து சிலுவை மரத்தோடு அவரது உடலை இணைத்தபோது எவ்வளவு கொடிய துன்பத்தை அனுபவித்திருப்பார் ? யாருக்காக ? உனக்காக !.. .. .. எனக்காக! .. .. நமக்காகத்தானே ?
அன்பு இயேசுவே எனக்காகவே நீர் காயப்பட்டீர்; அடித்து நொறுக்கப்பட்டீர். உமது காயங்களால்;தளும்புகளால் நாங்கள் சுகம் பெற்றுக் கொண்டோம் என்ற உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு செயல் பட அருள் தாரும்.
பனிரெண்டாம் நிலை: இயேசு சிலுவையில் உயிர்விடுகிறார்
‘நண்பகல் தொடங்கி மூன்று மணிவரை நாடெங்கும் இருள் உண்டாயிற்று. ஏறக்குறைய மூன்று மணிக்கு இயேசு என் கடவுளே, என் கடவுளே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று உரக்கக் கத்தி ஆவி துறந்தார்’(மத்தேயு 27:45-46).
 
மனிதன் விரும்பாத ஒன்று சாவு மட்டுமே, ஆனால் அதை யாராலும் மறுத்துவிட முடியாது.காலையில் மலர்ந்து மாலையில் மடிகின்ற மலர்களைப் போன்றவன் மனிதன். நீர்குமிழி போன்று நிரந்தமில்லாதது தான் மனித வாழ்வு. விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்து பாதுகாத்து பராமரித்து வந்தவரை விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் நடுவே கல்வாரிமலை உச்சியிலே கள்வர்கள் நடுவில் எல்லாம் முடிந்தது எனக்கூறி உயிர்விடுகிறார்.

அன்பு தெய்வமே உமது இறுதி மூச்சு உள்ளவரை எங்களுக்காக எத்தனையோ துன்பங்கள் வேதனைகள் இறுதியாக உம்மிடமிருந்த உயிர்மூச்சையும் எங்களுக்காவே துறந்தீர். இனி நான் எனது வாழ்வில் வார்த்தைகளில் உறவில் அன்பில் மாற்றம் கண்டு உமக்காய் வாழ அருள்தாரும்.

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப் பார்
திருஇரத்தம் சிந்தும் தேவனைப் பார்
 
பதிமூன்றாம் நிலை : இயேசு அன்னை மரியாவின் மடியில்
“உமது உள்ளத்தையும் ஒரு வாள் ஊடுருவிப் பாயும்”. லூக்கா 2:35
 
தாய் சொந்தம் மட்டுமே தவிர்க்க முடியாதது. தாய் சொந்தம் மட்டுமே நிரந்தரமானது நிலைத்திருக்கக் கூடியது. இதோ உமது அடிமை உமது விருப்பமே நடக்கட்டும் என்று இறைவிருப்பத்தை மட்டுமே நிறைவேற்ற வந்த அன்னை மரியா தன் ஒரே மகனை பரிவுடனும் பாசத்துடனும், கனிவுடனும் கவனித்து வந்த அந்த அன்பு அன்னை தனது மகனின் உயிர் பிறிந்த உடலை மடியில் கிடத்தி தாங்கமுடியாத வேதனைகளை அனுபவித்திருப்பர்கள்.

அன்பு இயேசுவே உமது வேதனைகளில்; துன்பங்களில் உமது அன்னை பங்குகொண்டார்கள் எங்களது பெற்றோர்களின் அன்பை, கருணையை, பாசத்தை உணர்ந்து இறுதிவரையும் அன்பு காட்டி அக்கறை கொண்டு உண்மையான குடும்ப வாழ்வில் வளரும் நல்உள்ளத்தை தாரும்.

பதிநான்காம் நிலை : இயேசுவின் உடலை கல்லறையில் அடக்கம் செய்கிறார்கள்
‘நரிகளுக்கு வளைகள் உண்டு@ வானத்துப் பறவைகளுக்குக் கூடுகள் உண்டு, மனுமகனுக்கோ தலைசாய்க்கவும் இடமில்லை’ (மத்தேயு 8 : 20)
 
அடக்கத்திற்கும் அமைதிக்கும் பெயர் போனதுதான் கல்லறை. இன்றைய காலகட்டத்தில் நல்லவர்களை நேர்மையானவர்களை விரைவாக கல்லறையில் உறங்கச் செய்து விடுகின்றனர். நன்மையை, உண்மையை, நீதியை நிலைநாட்ட விரும்பிய இயேசுவை கொன்று அடக்கம் செய்துவிட்டனர். இன்று நாம் வாழும் இந்த உலகிலும் உண்மையை நீதி நேர்மையை கடைபிடிப்பவர்களை தீர்த்துக் கட்ட வேண்டும் என்றுதான் உலகம் நினைக்கிறது.கல்லறைகள் தான் மனிதனுக்கு நிரந்தரமானவைகள்.

அன்பு இயேசுவே உண்மையை நன்மையை நீதியை மட்டும் நாங்கள் கடைபிடிக்க தேவையான மனதிடனை தாரும். துன்பத்தின் மத்தியில் தான் முழு இன்பத்தை காண முடியும் என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டு செயல்பட அருள் தாரும்.

முடிவுரை: அன்புக்குரியவர்களே இயேசுவின் சிலுவைப்பாதையின் வழியில் நடந்து சிந்தித்த நாம் இதோடு நிறுத்தி விட்டோமென்றால் ஏதோ வாடிக்கையாக, வேடிக்காக செய்கின்ற செயலாகத்தான் மாறி விடும். அப்படியில்லாமல் நமது அன்றாட வாழ்வில், உறவின் வாழ்வில் மாற்றம் காண,உண்மையான உறவு நிலைகளை உருவாக்க முயல்வோம். இறைவனின் அருள்துணையை கேட்டு மன்றாடுவோம்.
 
பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Posted by மேல் பிப்ரவரி 21, 2013 in வகைப்படுத்தப்படாதது

 

நம் மாணவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு

நம் மாணவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு

 

ஏப்ரல் 20 ம் தியதி எனக்கு ஒரு மின் அஞ்சல் வந்திருந்த்து, அதில் இராஜாக்கமங்கலம் துறையை சார்ந்த நண்பர் பி.எஸ்.ஆர்.டென்சன் சில பல தகவல்களை அனுப்பி இருந்தார், நமது மாணவர்கள் பயன் பெறும் வகையில் அச்செய்தி இருந்த காரணத்தால் அதைஇங்கே தருகிறேன் . .

மாணவர்கள் பயன் பெற்று மகிழ வாழ்த்துக்கிறேன்

Our CHENNAI PARAVAR WELFARE ASSOCIATION has got 200 seats for the academic year 2012- 2013 from theJEPPIAAR INSTITUTIONS in Chennai with the help of our Association’s Hon. President S.MICHAEL FERNANDO. All the seats are in concessional base  for all courses like B.E, M.E, etc. All the 200 seats are for our community students they are located in three districts like Kanyakumar, Thirunelveli, Tuticorin. The great opportunity is created by our CHENNAI PARAVAR WELFARE ASSOCIATION president , Secretary and treasurer etc. So I request you my brother and sisters to utilise the opportunity and change your life style and our community life style . Interested people please contact the following Telephone, Mobile numbers and e-mail.

“Unity is our Achievement “

Telephone No. PARAVAR WELFARE ASSOCIATION – Chennai – 044-26567337

 

Mr. A.J.EVARIUS FERNANDO – 9444245262, Mr. B.S.R.Denson –9043411867

 

இப்படியாக நமது மூன்று கடற்கரை மாவட்டங்கள் பயன் பெறும் வகையில் சென்னையில் அமைந்துள்ள ஜேபியார் கல்லூரிகளில் நமது பரவர் சமுதாயத்திற்கென்றே 200 சீட்களை ஒதுக்கப்பெற்று தந்துள்ள சென்னை பரவர் முன்னேற்ற சங்கத்திற்கு எனது நன்றிகள் . .

மென்மேலும் இதுபோன்ற உண்மையான நோக்கத்துடன் உங்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துகிறேன்.

 

அதேபோன்று அக்கடித்த்த்தில் வேலை வாய்ப்பு குறித்த ஒரு பகுதியும் இருந்த்து அது இங்கே

 

Police Constable/ FiremenDate of posting:3 April

Eligibility: Other Courses
Location: Chennai
Job Category: Govt Sector, Others
Last Date: 30 April 2012

Job Type: Full Time
Hiring Process: Written-test.

Job Details

 

Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board (TNUSRB), invites applications for the post of Police Constable/ Firemen www.freshersworld.com

Sl. No.

Post Name

No. of Post

1.

Police Constable Grade-II

12152

2.

Jail Warders Grade-II

377

3.

Firemen

791

Qualifications : Candidates must be class 10th Passed from recognized board

Age Limit : 18 years – 24 years as on 01/07/2012.

Pay Scale : Rs.5200 to 20200 + Rs.1900 GP

Selection Process : Selection of the candidates will be made on the basis of written examination, PET and Interview. Written Examination will be of 80 Marks consisting of Multiple Choice Questions. The Test will be based on General Knowledge carrying 50 marks and Psychology of 30 Marks.

 

How to apply

Please Login / Register to view How to apply?

Login to View

 

Company Profile

Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board, P.T. Lee. Chengalwaraya Naicker Building, No. 807 2nd Floor, Anna Salai, Chennai – 600002

Other Related Sections

. Indian Navy Recruitment 2012

TATA Recruitment 2012

 

பயன் பெற்று சிறப்புடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன்

நெ.ரெஜோலன் . . . 

 
பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Posted by மேல் ஏப்ரல் 23, 2012 in வகைப்படுத்தப்படாதது

 

குறிச்சொற்கள்: , , ,

திருமண மண்டபம் நமக்கு தேவைதானே

திருமண மண்டபம் நமக்கு தேவைதானே

கடந்த 2009 ம் ஆண்டு திட்டமிடப்பட்டு துவங்கப்பட்ட நமது ஊருக்கான திருமண மண்டபம் இன்னும் பணி முடிவடையவில்லை, கடந்த இரண்டு வருடங்களாக நமது ஊர் மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் நடைபெறும் விசேசங்களை நமது ஊர் திருமண மண்டபத்தில் நட்த்த முடியாமல், பவுடா சங்கத்தின் சார்பில் உள்ள திருமண மண்டபத்திலும், நமது வின்செண்ட் தே பவுல் சபையினருக்கு சொந்தமான சமுதாய நலக்கூட்த்திலும் நட்த்த வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள், இப்படி பட்ட சூழலில் நமது திருமண மண்டபத்தின் கட்டுமான பணி எப்போது முடிவடையும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் நமது ஊர்மக்கள் இருக்கிறார்கள்.

கட்டுமான பணி முடிவடைய இன்னும் கொஞ்சம் நிதி தேவைப்படுவதாக செய்திகள் வருகின்றன. ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி வீடு ஒன்றுக்கு 1000 ரூபாய் என்ற வசூல் முழுவதும் நிறைவடையவில்லை என்றும் சிலர் இன்னும் பணம் தரவில்லை என்பதும் சுட்டிகாட்டப்படுகிறது.

எனினும், நமது தேவையாகிய திருமண மண்டபத்தின் கட்டுமானபணி நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றல்ல, மண்டபத்திற்கான தேவையை ஊர்மக்களாகிய நாம்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இதுநாள்வரை எப்படி வேண்டுமானாலும் நடந்து இருக்கலாம், ரொம்ப பெரியவங்க இருக்கும் நமது ஊரில் இந்த திட்டம் இப்படி ஏன் ஆச்சி ஒரு அலசல்.

முதல்ல திருமண மண்டபம் குறித்த திட்டம், அதற்க்கு தேவையான மொத்த தொகை, என எல்லாம் முடிவு செய்த பிறகு அதை பங்குகளாக பிரித்து ஒரு பங்கு இத்தனை ரூபாய் என முடிவு செய்து இருக்கலாம், அதை ஏறக்குறைய பங்கு விற்பனை போல செய்திருக்கலாம், அய்யோ பிஸினஸ் இல்லங்க,

நமது ஊரைச்சார்ந்தவங்க மட்டும் வாங்கற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுங்க,

எடுத்துக்காட்டாக: ஒரு பங்கு 100 ரூபாய், 25 பங்கு வாங்கினா ஒரு கார்டு கொடுத்துடுங்க, அந்த கார்டு உள்ள குடும்பத்துக்கு அவங்க விசேசங்களை மண்டபத்துல நடைபெற ஒரு சிறிய தள்ளுபடி கொடுக்கலாம். அவங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான், மத்தவங்களுக்கு சிபாரிசுக்காக இல்லை என்பதையும் தெளிவு படுத்துங்க.

இப்படி ஏதேனும் ஒரு சலுகை இருந்தால் மக்களும் அதீத ஆர்வம் காட்டுவாங்க, இது எதுவுமே இல்லாம, சும்மா பணம் கேட்டா யாரா இருந்தாலும் பல கருத்துகளை சொல்லத்தான் செய்வாங்க,

சாதரண மக்கள் எல்லா விசேசங்களையும் திருமண மண்டபத்துல வச்சிதான் நட்த்துவாங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்,

ஒரே நேரத்துல இரண்டு கல்யாணம் இருந்தால் யாருக்கு மண்டபம் கொடுப்பீங்க, அதிக பங்கு வாங்கின கார்டுக்கு கொடுத்துட்ட போச்சு,  ஒரு பிரட்சனையும் இல்லை.

நமக்காக கட்டுறோம் அதன் பலமும் நமக்காகத்தானே, கொஞ்சம் யோசிச்சி பாருங்க,

மக்களே முன்வந்து கொடுக்கணும் அதுதான் ஒற்றுமை, நம்மகிட்ட அது இல்லியா, இருக்கு அப்புறம் என்னாச்சு, எல்லாரும் யோசிங்க ப்ளீஸ். அவங்கவங்க ஸைடு உள்ள பிரட்சனைகளை அலசுங்க, நமக்கு தேவை வேலை முடியணும், அதுக்கு தேவையான திட்டங்களை போடுங்க, எத்தனை பெரிய பெரிய ஆளுங்க இருக்கும் நம்ம ஊர்ல இது இன்னும் முடியலன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு.

எல்லா வெற்றிக்கும் திட்டங்கள்தான் ரொம்ப முக்கியம், 2009 ல் ஆரம்பிச்ச இந்த திட்டம் இன்னும் முடியவே இல்லை , நமது மக்கள்தான் யோசிக்கணும். . . .

 

குறிச்சொற்கள்: ,

மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்கள்

மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்கள்

2011-2012ம் கல்வியாண்டில் மருத்துவம் சார்ந்த பட்டப்படிப்புகளுக்கான பி.எஸ்.சி. (நர்சிங்/பி.பார்ம்/பி.பி.டி/பி.ஓ.டி./பி.ஏ.எஸ்.எல்.பி) செவித்திறன், பேச்சு மற்றும் மொழி நோய்க் குறியியல் சம்பந்தமான பட்டப்படிப்பு) மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விண்ணப்பங்கள் மே 18ம் தேதி முதல் ஜுன் 2ம் தேதி 3 மணி வரை வழங்கப்படுகிறது.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் ஜுன் 2ம் தேதி 5 மணி வரை.

விண்ணப்பம் பெற விரும்புவோர் அதற்கான வரைவோலையை (ரூ.350) இணைத்து அந்தந்த மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக விண்ணப்ப மனுவின் பேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

வரைவோலையை (டி.டி.) செயலாளர், தேர்வுக் குழு, கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை -10 என்ற பெயரில் எடுக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படும் இடங்கள் 
1. சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை – 3
2. ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை – 1
3. மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி, மதுரை
4. தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி, தஞ்சாவூர்
5. கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை – 10
6. செங்கல்பட்டு மருத்துவக் கல்லூரி, செங்கல்பட்டு
7. திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி, திருநெல்வேலி
8. கோயம்புத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்
9. அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி, சேலம்
10. அரசு கி.ஆ.பெ. விஸ்வநாதம் மருத்துவக் கல்லூரி, திருச்சி
11. அரசு தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி, தூத்துக்குடி
12. அரசு கன்னியாக்குமரி மருத்துவக் கல்லூரி, ஆசாரிப்பாளையம், நாகர்கோயில்
13. அரசு வேலூர் மருத்துவக் கல்லூரி, வேலூர்
14. அரசு தேனி மருத்துவக் கல்லூரி, தேனி
15. அரசு தர்மபுரி மருத்துவக் கல்லூரி, தர்மபுரி
16. அரசு விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரி, விழுப்புரம்
17. அரசு திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி, திருவாரூர்.

நர்சிங் பணிகளை பொறுத்தமட்டில் அரசு சார்ந்த கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கே அரசு வேலையில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுவது அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும், எனவே மாணவ மாணவியர் அரசு கல்லூரிகளில் பயின்று அரசின் வேலைத்திட்டத்தில் பயன் பெற வாழ்த்துகிறேன்

 

அடுத்து என்ன படிக்கலாம் – பாகம் 5

நியூட்ரிஷன் – டயடீஷன் துறைகளில் குவிந்திருக்கும் வாய்ப்புகள்!-05-04-2011

உலகளவில் சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம், இதய நோய்,புற்றுநோய் போன்றவை இந்திய சமூகத்தில்

அதிகளவில் இருக்கிறது.எனவே இதற்கான சிறப்பு மருத்துவ கவனிப்புகள்தேவைப்படுகின்றன.

எனவேதான் கடந்த 1930௦ம் ஆண்டுகளில்நியூட்ரிஷன் படிப்புகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

ஆனால் 1960௦ம்ஆண்டுகளில்தான் இந்தவகை படிப்புகள் முக்கியத்துவம் பெற்றன.இன்றைய நிலையில்

புதிய வகையிலான பயிற்சிகளுடன் நியூட்ரிஷன் படிப்புகள் புதிய பாய்ச்சல்களைதொடங்கியுள்ளன.

நியூட்ரிஷன்கள்/டயடீஷியன்களின் பணிகள்:

* உணவின் ஊட்டச்சத்து தரத்தை ஆராய்தல

* அனைத்து உணவு உள்ளடக்கங்களையும் புரிந்துகொள்ளுதல

* உணவு பழக்கவழக்கங்கள் சம்பந்தமாக மக்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல

* ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கும் டயட் முறைகளை திட்டமிடுதல

நியூட்ரிஷன் மற்றும் டயடீஷியன் துறைகளுக்கிடையிலான எளிய வேறுபாடுகள்:

டயடீஷியன்:

கிளீனிக்கல் மற்றும் தெரப்பியாடிக் டயடீஷியன் என்று பணிச் சூழல்களுக்கேற்றவாறு பெயர்கள் மாறுபடும்.

அந்த டயடீஷியன்கள் அடிப்படையில், நோயாளிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட உணவுக் கட்டுப்பாடுகளை

திட்டமிட்டு அமைக்கிறார்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள், கிளீனிக்குகள், சுகாதார மையங்கள்,

நலதிட்டங்கள், விளையாட்டு மையங்கள் மற்றும் தனியார் கிளீனிக்குகளில் பணிபுரிகிறார்கள்.

மருத்துவமனைகளில் டயடீஷியன்கள் மருத்துவர்களுடன் நெருங்கி பணியாற்றி,

குறிப்பிட்ட மருத்துவதுறையில் ஆய்வுகளை மேம்படுத்துகிறார்கள்.

நியூட்ரிஷன் நிபுணர்:

உணவு ஆராய்ச்சி, சமூக மேம்பாடு, ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் வேகமாக இயங்கும் நுகர்வோர்

பயன்பாட்டு பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனம்(எப்.எம்.சி.ஜி) போன்ற பல துறைகளில் இவர்கள்

பணியாற்றுகிறார்கள். அவர்களின் பணி, ஆய்வு சம்பந்தமானது. அப்பணியானது, வெளிஉலகம்,

அறை,ஆய்வகம் என்று எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். பொது சுகாதார நியூட்ரிஷன்கள்,

மேம்பாட்டுதளங்களில் பணியாற்றுகிறார்கள். உணவு கட்டுப்பாடு என்ற நிலையை தாண்டி,

பயோகெமிஸ்ட்ரி, உணவுஅறிவியல் போன்ற பரந்த நிலைகளில் செல்கிறார்கள். டயடீஷியன்களை

போல இவர்களின் பணி 4சுவர்களுக்குள்(மருத்துவமனை) அடங்குவதில்லை.

நியூட்ரிஷன் படிப்புகள்:

நீங்கள் 10,12 ஆம் வகுப்புகளை முடித்தப்பின்னர் நியூட்ரிஷன் படிப்பை படிக்கலாம்.

இளநிலை மற்றும்முதுநிலையில் பல்வேறான நியூட்ரிஷன் படிப்புகள் உள்ளன.

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பி.எஸ்சிஹோம்சயின்ஸ் பிரிவில், உணவு & நியூட்ரிஷன்

என்பது ஒரு பாடம். மேலும் 2 வகையானபாடத்திட்டங்கள் உள்ளன. அவை,

பி.எஸ்சி. ஹோம்சயின்ஸ் (பாஸ்) மற்றும் (ஹானர்ஸ்).

ஹானர்ஸ் பிரிவில் ஒரு மாணவர் 2 மற்றும் 3 ஆம் வருடங்களில் உணவு & நியூட்ரிஷன் பிரிவில்

சிறப்புகவனம் செலுத்துகிறார். ஆனால் பாஸ் பிரிவில் அவ்வாறு சிறப்பு கவனம் இல்லை.

ஹானர்ஸ் பிரிவில்பயோகெமிஸ்ட்ரி, தாவரவியல், இயற்பியல், விலங்கியல் மற்றும் வேதியியல்

பிரிவுகளிலிருந்து வரும்அறிவியல் மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

பள்ளி படிப்பின்போது உயிரியல்,வேதியியல், இயற்பியல் பாடங்களை சரியாக படிக்காத மாணவர்கள்,

இந்த கல்லூரி நிலை பாடத்திட்டத்தைபுரிந்துகொள்ள சிரமப்படுவார்கள் என்பதை கவனத்தில்கொள்ள

வேண்டும்.

லேடி இர்வின் மற்றும் ஐ.எச்.இ. என்ற இரண்டு பிரபல கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த நியூட்ரிஷன் படிப்பிற்கு

அறிவியல் அல்லது அறிவியல் படிக்காத மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்கின்றன. பொதுவாக

நீங்கள்படிப்பில் சேரும் முன்பாக, பாடதிட்டம் பற்றி தெளிவாக தெரிந்துகொள்வது நல்லது.

முதுநிலை படிப்பில், ஒருவருட முதுநிலை டிப்ளமோ டயடிக்ஸ் மற்றும் பொதுசுகாதார

நியூட்ரிஷன்(டி.டி.பி.எச்.என்) படிப்பு அல்லது 2 வருட முதுநிலை படிப்பு ஆகிய இரண்டில் ஒன்றைபடிக்கலாம்.

எம்.எஸ்சி. உணவு மற்றும் நியூட்ரிஷன் படிப்பானது, தெரப்யூடிக் நியூட்ரிஷன், பொது சுகாதாரநியூட்ரிஷன்

மற்றும் உணவு அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் ஆய்வுக்கான வாய்ப்பைஉங்களுக்கு

வழங்குகிறது.

மேலும் எம்.எஸ்சி. படிப்பில், ஆராய்ச்சி முறைகள் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன், பயோ கெமிஸ்ட்ரி,

உணவு மைக்ரோ பயாலஜி மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு, உணவு அறிவியல் மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு,

மேம்பட்ட மனித நியூட்ரிஷன், பிசியாலஜி மற்றும் உணவு அறிவியல் கோட்பாடுகள் போன்ற

பொதுபாடங்கள் உள்ளன.

ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகள்:

சில கல்வி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு அதிக காலம் செலவழிக்கின்றன. மேலும் சில கல்வி நிறுவனங்கள்

முதுகலை பட்டம் முடித்தவர்களை பி.எச்டி. ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்கின்றன. அதேபோல் சிலஇடங்களில்,

5 வருடங்களில் பி.எச்டி. முடித்துவிட முடியும்.

இந்த துறைக்கு தேவைப்படும் திறன்கள் மற்றும் திறனாய்வு:

* உணவு மற்றும் உணவு தயாரித்தலில் ஆர்வம்

* நல்ல மொழியறிவு மற்றும் உரையாடும் திறன் (தனிநபர் மற்றும் குழுக்களுடன்)

* அறிக்கைகள், ஆவணப்படுத்தல், சிறுகையேடுகள் போன்றவற்றுக்கான எழுத்துத்திறன்

* நல்ல ஆராய்ச்சி திறன்கள்

* சிக்கல்களை தீர்க்க புதிய வழிகளை கண்டுபிடிக்கும் திறன்கள்

* மக்களிடம் பொறுமை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை காட்டும் பண்பு

* திட்டமிடல், நிர்வாகத்திறன்கள் மற்றும் அமைப்பு திறன்கள்

உண்மையான சவால்:

சமூகத்தளம், மருத்துவமனை, கிளீனிக் மற்றும் ஆலோசனை மையங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு

எப்போதுமே சவால் உண்டு. நோயாளிகள், வாடிக்கையாளர்கள், கல்வியறிவற்ற பொதுமக்கள்ஆகியோரிடம்

முறையான உணவு பழக்கவழக்கங்களை வலியுறுத்தி, அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பதுமிகவும் சிரமம்.

எனவே ஆரோக்கியம் என்ற ஒரு அம்சத்தை முன்னிறுத்தி நம் பணியை வெற்றிகரமாகசெய்ய

வேண்டியுள்ளது.

பெரியளவிலான வேலை வாய்ப்புகள்:

நெஸ்ட்லே, கேட்பரிஸ், யுனிலிவர், ஜி.எஸ்.கே, எலி லில்லி, நோவர்டிஸ் போன்ற பெரிய நிறுவனங்களில்,

ஆராய்ச்சி & மேம்பாடு மற்றும் மெடிக்கல் மார்கெடிங் போன்ற பணிகளுக்கு அதிகளவில் நியூட்ரிஷன்கள்

தேவைப்படுகின்றனர். மேலும் இப்படிப்பு படித்தோருக்கான வேலை வாய்ப்புகள் மெதுவாக, அதேசமயம்

நீடித்த அளவில் வளர்ந்து கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அரசு அமைப்புகள்:

சமூக மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகளில் நியூட்ரிஷன்கள் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் பொது சுகாதாரதுறைகளிலும் அவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். உணவு & நியூட்ரிஷன் வாரியத்தில்

(எப்.என்.பி), இருக்கும்பணியிடங்களை பொறுத்து, யு.பி.எஸ்.சி. நேர்முகத்தேர்வை நடத்துகிறது.

நீங்கள் பணியமர்த்தப்பட்டால்,கிளாஸ்1 கெசடட் அதிகாரியாக ஆகலாம். அதிகளவிலான நியூட்ரிஷன்கள்,

ஆலோசகர், தொழில்நுட்பஆலோசகர் அல்லது உதவி ஆலோசகர்களாக பணியாற்றுகிறார்கள்.

நாடு முழுவதும் 43 நீட்டிப்பு/களயூனிட்களில் நியூட்ரிஷன்களின் சேவை தேவைப்படுகிறது.

சம்பளம்:

படிப்பு, இருப்பிடம் மற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சம்பள விகிதம் மாறுபடுகிறது.

சிறுநகரங்களில் பணியாற்றும் நியூட்ரிஷன்களை விட, பெருநகரங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு வருமானம்

அதிகம். அதேபோல் ஒரு மருத்துவமனையில் குறிப்பிட்ட சம்பளத்திற்கு பணிபுரியும் டயடீஷியனை விட,

தனிப்பட்ட முறையில் வாடிக்கையாளர் வைத்திருக்கும் டயடீஷியனின் பொருளாதார நலன்கள் அதிகம்.

புதிதாக பணிக்கு வரும் ஒருவர், மாதம் 15000 முதல் 20000 வரை சம்பாதிக்கலாம். அனுபவம் பெற்றபிறகு,

30000 வரை சம்பாதிக்கலாம். மேலும் 6வது சம்பள கமிஷன் பரிந்துரையால் அரசு மருத்துவமனைகளில்

பணிபுரிபவர்களுக்கு சம்பளம் 25000 வரை உயர்ந்துள்ளது. அதேசமயம் தனியார் துறைகளில் இடத்துக்கு

இடம் சம்பளம் வேறுபடும்.

பெண்களே அதிக ஆதிக்கம் செலுத்தும் இத்துறையில் ஆண்களுக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

இந்த பணியின்மூலம், ஒரு நாட்டை ஆரோக்கிய பாதையில் செலுத்தும் மாபெரும் சேவையில் நாமும்

பங்குகொள்ளும்அரிய வாய்ப்பினை பெறலாம்.

நியூட்ரிஷன் மற்றும் டயடீஷன் படிப்புகளை படிப்பதற்கான சில முக்கிய கல்வி நிறுவங்களை

நாங்கள்இங்கே பட்டியலிடுகிறோம். அதன்மூலம் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமானதை

தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம்.

லேடி இர்வின் கல்லூரி(டெல்லி பல்கலைக்கழகம்) – டெல்லி – www.ladyirwin.edu.in

எஸ்.என்.டி.டி. மகளிர் பல்கலைக்கழகம் – மும்பை – sndt.digitaluniversity.ac

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோம் எகனாமிக்ஸ் – டெல்லி – www.ihe-du.co.in

மகளிருக்கான அவினாசிலிங்கம் பல்கலைக்கழகம் – கோயம்புத்தூர் – www.avinashilingam.edu

சம்ராத் ப்ரித்விராஜ் சவுஹான் டிகிரி கல்லூரி – உத்திரபிரதேசம் – www.prithvirajchauhancollege.com

மகளிர் கிறிஸ்தவ கல்லூரி – சென்னை – www.wcc.edu.in

ஜே.டி. பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் – கொல்கத்தா – www.jdbimanagement.org.in

பரோடா மகாராஜா சாயாஜிராவ் பல்கலைக்கழகம் – குஜராத் – www.msubaroda.ac.in

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹெல்த் சிஸ்டம்(ஐ.எச்.எஸ்) – ஐதராபாத் – www.ihs.org.in

பனஸ்தலி பல்கலைக்கழகம் – ஜெய்ப்பூர் – www.banasthali.org/

அறிவியல் & தொழில்நுட்பத்திற்கான குரு ஜம்பேஷ்வர் பல்கலைக்கழகம் – ஹரியானா – http://gjust.ac.in

பஞ்சாப் விவசாய பல்கலைக்கழகம் – லூதியானா – www.pau.edu

விவசாயம் & தொழில்நுட்பத்திற்கான ஜி.பி. பண்ட் பல்கலைக்கழகம் – உத்திரகான்ட் – www.gbpuat.ac.in/

இந்த படிப்புகளை முடித்த பிறகு, கீழ்கண்ட முக்கிய துறைகளில் மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்புகளைபெறலாம். அவை,

உணவு சேவை, நிறுவன கேட்டரிங்

ஹெல்த் கேர் துறைகள்

ஆராய்ச்சி & மேம்பாட்டு துறைகள்

உணவு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்

ஆராய்ச்சி மற்றும் களப் பணிகள்

அரசாங்க மற்றும் ஐ.நா. அமைப்புகள்

கல்வி

மீடியா நிறுவனங்கள்

போன்றவற்றில் பல நிலைகளிலான பணிகளையும், பதவிகளையும் பெறலாம்.

 

அடுத்து என்ன படிக்கலாம் – பாகம் 4

பெட்ரோலிய – எரிவாயு துறைகளில் வேகம் பிடிக்கும் வேலைவாய்ப்புகள்

இன்று சுற்றுப்புற சூழலின் முக்கியத்துவம் கருதி, எரிபொருள்தேவைக்கு அணுசக்தி மற்றும் சோலார்

சக்தி போன்றவற்றின்பயன்பாடுகள் துவங்கியுள்ளன, அவற்றைப் பற்றிய விரிவானஆய்வுகளும்

முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.

ஆனால் இந்தியா போன்றநாடுகளில், அத்தகைய ஆற்றல்களின் பயன்பாடுகள் இன்னும்தொடங்காததால் பெட்ரோலிய துறையே அதிக முக்கியத்துவம்வாய்ந்ததாக உள்ளது. இன்னும் 25௦-30 ஆண்டுகளுக்கு அத்துறையின் முக்கியத்துவம் நீடிப்பதோடு,  அதில்வேலை வாய்ப்புகளும்  நல்ல சம்பளத்தில்  அதிகமாக  இருக்கும் என்றே சம்பந்தப்பட்ட வட்டாரங்கள்தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் இத்துறையில் பணிக்கு சேரும் ஒருவர், ஐ.டி., பி.பி.ஓ. துறை பணியாளர்களைப் போல் ,

அவ்வப்போது இடம் மாறாமல், ஒரே இடத்தில் நீண்டகாலம், ஏன், ஓய்வுபெறும் வரை ஒரே நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் சூழலும் இத்துறையில் ஏற்படுகிறது.

எண்ணெய் & எரிவாயு பொறியியல் படிப்புகள்:

பொதுவாக பெட்ரோலிய பொறியியல் படிப்பு என்பது, பலவிதமான பொறியியல் படிப்புகளின்

கூட்டுகலவையே ஆகும். ஒரு முழுஅளவிலான பெட்ரோலிய பொறியாளர் கெமிக்கல், எலக்ட்ரிகல், சிவில், இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் மற்றும் கண்ட்ரோல் இன்ஜினீயராகவும் இருப்பார்.  மேலும் அவருக்கு ஜியாலஜி, ஜியோபிசிக்ஸ் போன்றவையும் தெரிந்திருக்கும். ஏனெனில்  இந்த அனைத்து துறைகளுமே, பெட்ரோலியபொறியியல் செயல்பாட்டில் முக்கியமானவை.

இத்துறை சார்ந்த எம்.பி.ஏ. படிப்பில், மாணவர்கள் படிப்பின்போதான பயிற்சி முடித்து திரும்பியதும்,

அவர்கள் ஆய்வுக்கட்டுரை சம்பந்தமான பணிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள்.

மேலும் திட்ட வடிவமைப்பு,பகுப்பாய்வு, தரவு சேகரிப்பு போன்ற பல பணிகளில்

தங்கள் படிப்பு காலத்தில் ஈடுபடும் வகையில் மிகநுட்பமாகவும், திறமையாகவும்

இத்துறை சார்ந்த எம்.பி.ஏ. வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோலிய பொறியாளர்களின் பணி:

பெட்ரோகெமிக்கல் பொறியியலில் 3 முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன.

அவற்றில் மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும்பகுதியை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம்.

1. அப்ஸ்ட்ரீம்:

இந்த பிரிவானது ஆராய்ச்சி மற்றும் தயாரிப்பு பிரிவாகும். இதில் நிலத்தடி மற்றும்

நீரடி எண்ணெய்கண்டுபிடிப்பு, அவற்றை எடுத்தல், புதியவகை எரிவாயு, எண்ணெய் ஆற்றல்களை

கண்டுபிடித்தல்போன்றவை அடங்கும்.

2. மிட்ஸ்ட்ரீம்:

இந்த பிரிவில் எண்ணெய், எரிவாயு ஆற்றல்களின் சேகரிப்பு, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும்

போக்குவரத்துபோன்றவை அடங்கும்.

3. டவுன்ஸ்ட்ரீம்:

இப்பிரிவில் பக்குவப்படுத்தப்படாத எண்ணையை சுத்திகரித்தல், அதிலிருந்து உருவாகும் தயாரிப்புகளை

விற்பனை செய்தல், இயற்கை எரிவாயுவை பகிர்தல் மற்றும் விற்பனை செய்தல் போன்றவை அடங்கும்.

நீங்கள் படிக்கவேண்டியது:

பி.டெக்./எம்.டெக். முடித்தவர்கள் பெட்ரோலிய நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தயாரிப்புபணிகளில்

ஈடுபடுகையில், மேலாண்மை படித்தவர்களோ, சந்தைப்படுத்தல், நிதி, மனிதவள செயல்பாடுகள்போன்ற பணிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள்.  அந்த மேலாண்மை பணிகளுக்குத்தான்  எம்.பி.ஏ. பட்டதாரிகள்

தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்.

பெட்ரோலிய துறை என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப ஆதிக்கம் கொண்ட துறையாக இருப்பதால்,

பொதுவாகபி.டெக்./எம்.டெக். முடித்தவர்களே எளிதில் நுழையும் வாய்ப்பு இருந்தது.அதேசமயம்பி.டி.பி.யு/யு.பி.இ.எஸ்/ஆர்.ஜி.ஐ.பி.டி. போன்று பெட்ரோலிய படிப்புகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக இருக்கும்கல்வி நிறுவனங்களில், எண்ணெய் & எரிவாயு துறையில் பி.பி.ஏ. அல்லது எம்.பி.ஏ.  படித்தவர்கள்   இந்ததுறைகளில் நல்ல வாய்ப்புகளை பெறலாம்.

மேலும் இந்த துறையில் எம்.பி.ஏ. படிப்பவர்கள், பொதுவாக இளநிலையில் பி.இ/பி.டெக். படித்தவர்களாகஇருப்பார்கள். ஏனெனில் இதுபோன்ற உயர்தர தொழில்நுட்ப ஆதிக்கம்செலுத்தும்

துறையில்,  இளநிலைபொறியியல் படிப்புகள் ஒருவருக்கு பேருதவி புரியும்.

வாய்ப்புகள்:

இந்த எண்ணெய் & எரிவாயு பொறியியல் மற்றும் நிர்வாக படிப்புகளை படிக்கும் மாணவர்கள்

அத்துறையில்மட்டுமே வேலைவாய்ப்பை பெறுவதில்லை. எண்ணெய் & எரிவாயு துறையில் திட்டங்கள்

வைத்துள்ளவிப்ரோ & டி.சி.எஸ். போன்ற ஐ.டி. நிறுவனங்களும் தங்களின் அத்துறை சார்ந்த திட்டங்களுக்கு,

அத்துறைமாணவர்களை பணியமர்த்துகின்றன. அதேசமயம் அந்த மாணவர்களுக்கு ஐ.டி. சம்பந்தமான

அறிவும்இருந்தால் கூடுதல் லாபம்.

சம்பளம்:

சராசரி சம்பளம் 4.5 லட்சத்தில் தொடங்கி, எம்.பி.ஏ. முடித்தவர்களுக்கு 10 லட்சம் வரை கிடைக்கிறது

என்றுசம்பந்தப்பட்ட வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் 6வது சம்பள கமிஷன் மூலம் இத்துறையில்

சம்பளம்மேலும் உயர்ந்துள்ளது.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு:

இந்தியாவில் படித்த பெட்ரோலிய பொறியாளர்களில் 30% வெளிநாட்டில் பணிபுரிகிறார்கள்.

மேலும்பிரிட்டீஷ் கேஸ் மற்றும் ஸ்லம்பர்கர் போன்ற சர்வதேச பெருநிறுவனங்களின் மீது பலரின்

கவனம்இருக்கிறது.

பணித்தன்மை:

இந்த துறையில் சம்பளம் மிக அதிகமாக இருந்தாலும், வேலைத்தன்மையும் கடினம்தான்.

எனவேஇத்துறை சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கும் மாணவர்கள் கிராமப்பகுதி உள்ளிட்ட

பல இடங்களில்பயிற்சிக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள். இத்துறையில் கடினமான உடல் உழைப்பு

தேவைப்படுவதால், சிறப்புபயிற்சி தேவைப்படுகிறது. மும்பை, வடகிழக்கிலுள்ள மலைப்பாங்கான

பகுதிகள், பாலைவனம் போன்றபல்வேறான பகுதிகளில் நீங்கள் பணி சூழல்களை எதிர்கொள்ளலாம்.

பெட்ரோலியம் & எரிவாயு சம்பந்தமான படிப்புகளுக்கு பெயர்பெற்ற சில கல்வி நிறுவனங்களை

பற்றியவிவரங்களை இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளோம்.

இதன்மூலம் தெளிவான விவரங்களை பெற்று மாணவர்கள்பயன்பெறலாம்.

ஸ்கூல் ஆப் பெட்ரோலியம் மேனேஜ்மென்ட்,

PDPU – காந்திநகர், குஜராத் – http://spm.pdpu.ac.in

ஸ்கூல் ஆப் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி,

PDPU – காந்திநகர், குஜராத் – <http://spt.pdpu.ac.in >

UPES – டெஹ்ராடூன், உத்தரகாண்ட் – www.upes.ac.in

RGIPT – ரேபரேலி, உத்திரபிரதேசம் – www.rgipt.in

ISM தன்பாத் – தன்பாத், ஜார்கண்ட் – www.ismdhanbad.ac.in

திப்ருகர் பல்கலைக்கழகம் – திப்ருகர், அஸ்ஸாம் – www.dibru.ac.in /

ஐ.ஐ.டி சென்னை – சென்னை – www.iitm.ac.in